สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.62%
ค่อนข้างพอใจ :         14.94%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .61%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.90%
ค่อนข้างพอใจ :         15.64%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .92%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.28%
ค่อนข้างพอใจ :         14.55%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.90%
ค่อนข้างพอใจ :         15.95%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .92%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

 

 

 


ว่าที่ร้อยโทสถาพร  วงษา

รองปลัดอบต.บ้านนารักษาราชการแทน

ปลัดอบต.บ้านนาปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.บ้านนา

.....................................


 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยโทสถาพร  วงษา

รองปลัดอบต.บ้านนารักษาราชการแทน

ปลัดอบต.บ้านนา

                  

 

 
 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จ. พิจิตร

 
  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2559

อ่านต่อ..   
  ซ่อมแซมหลังคาอบต.บ้านนา

อ่านต่อ..   

 
 
 
  

ประกาศอบต.บ้านนา เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง (สำนักงานปลัด)   [ 10/5/2015 10:48:11 AM ]

คู่มือประชาชนอบต.บ้านนา   [ 9/8/2015 1:24:46 PM ]

ประกาศซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง   [ 8/19/2015 3:21:50 PM ]

ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด   [ 8/11/2015 2:40:04 PM ]

ประกาศสอบราคาสัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง   [ 8/11/2015 2:39:06 PM ]

สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิ( CCTV) พร้อมติดตั้ง   [ 8/10/2015 3:17:03 PM ]

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุกดีเซล จำนวน1คัน ยกสูง   [ 7/29/2015 8:37:24 AM ]
     
 
 
 
 
 [ 9/21/2015 10:32:31 AM ] ประชาสัมพันธ์สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร
 [ 9/21/2015 10:30:09 AM ] ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดพิจิตร
 [ 5/14/2013 4:16:30 PM ] ขอเรียนเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี 84,000 กองและทอดกฐินพระราชทาน ปี 2556
 [ 5/14/2013 4:15:35 PM ] เลื่อนและเพิ่มจำนวนรุ่นการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 25
 [ 5/14/2013 4:14:44 PM ] แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน
 [ 5/14/2013 4:13:57 PM ] การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 [ 5/14/2013 4:13:14 PM ] การขยายผลการจัดนิทรรศการและสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563
 
 
 
 
 [ 9/29/2015 9:13:19 AM ] ข้อมูลข่าวสาร
 [ 9/29/2015 9:11:07 AM ] แผ่นพับ
 [ 9/29/2015 8:58:25 AM ] สาระน่ารู้
 [ 9/29/2015 8:54:46 AM ] คู่มือประชาชน อบต.บ้านนา
 
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 808 ร่วมแสดงความคิดเห็น 07-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 375
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 
  ต.บ้านนา   อ.วชิรบารมี  จ.พิจิตร
โทร.  086-4413755    Email :
bannaphichit@gmail.com

Copyright 2012 bannaphichit.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design