สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.57%
ค่อนข้างพอใจ :         14.98%
เฉย ๆ :         1.22%
ไม่ค่อยพอใจ :         .61%
ไม่พอใจ :         .61%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         15.69%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .92%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.23%
ค่อนข้างพอใจ :         14.60%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .62%
ไม่พอใจ :         .62%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         81.85%
ค่อนข้างพอใจ :         16.00%
เฉย ๆ :         .92%
ไม่ค่อยพอใจ :         .92%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 

 

 

 


.....................................


                  

 

 
 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จ. พิจิตร

 
  
  อบต.บ้านนาติดตั้งแอร์ศูนย์เด็กเล็ก
ท่านนายกประทีป เนตรระกาศได้ติดตั้งแอร์ให้กับเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์
อ่านต่อ..   
  ปรึกษาหาลือประชุมวัยใส วัยเจริญพันธ์
จะมีการจัดรณรงค์เกี่ยวกับเด็กประมาณอายุตั้งแต่10-24 ปี เพื่ิอหาลือ
อ่านต่อ..   

 
 
 
  

ประกาศ อบต.บ้านนา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ   [ 20/5/2558 9:04:01 ]

ประกาศอบต.บ้านนา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านประเมินผลการปฏิบัตงานในการคัดเลือก   [ 15/5/2558 8:44:35 ]

ประกาศอบต.บ้านนาเรื่องสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมุ่บ้าน   [ 14/5/2558 15:16:59 ]

ประกาศรายชื่อสอบครู   [ 8/5/2558 14:54:35 ]

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู๋ 6   [ 20/4/2558 15:14:23 ]

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   [ 16/4/2558 9:17:45 ]

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี   [ 7/4/2558 16:45:13 ]
     
 
 
 
 
 [ 14/5/2556 16:16:30 ] ขอเรียนเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี 84,000 กองและทอดกฐินพระราชทาน ปี 2556
 [ 14/5/2556 16:15:35 ] เลื่อนและเพิ่มจำนวนรุ่นการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 25
 [ 14/5/2556 16:14:44 ] แนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณก่อน
 [ 14/5/2556 16:13:57 ] การจัดทำคู่มือการปฎิบัติงานการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 [ 14/5/2556 16:13:14 ] การขยายผลการจัดนิทรรศการและสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556-2563
 [ 14/5/2556 16:11:49 ] สำรวจความต้องการเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดสรรให้ สถจ. และ สถอ.
 [ 26/5/2554 14:39:14 ] ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถ.มอบเวชภัณฑ์สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนฯ บ้านเฟื่องฟ้า
 
 
 
 
 [ 2/7/2556 14:03:19 ] ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556
 [ 2/7/2556 14:00:45 ] ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2556
 [ 10/6/2556 10:34:07 ] ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556
 
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 808 ร่วมแสดงความคิดเห็น 07-มิย.-13 ตอบ 0/อ่าน 327
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 
  ต.บ้านนา   อ.วชิรบารมี  จ.พิจิตร
โทร.  086-4413755    Email :
bannaphichit@gmail.com

Copyright 2012 bannaphichit.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design