เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-LPA

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 11 ต.ค. 62 หมวดหมู่ LPA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

หนังสือนำส่งผลประเมิน-LPA.pdf1.52 MB
ผลรวม-LPA-2562.xls52.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-LPA

0.02s. 0.50MB