เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเินินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563

วันที่ 28 ก.ย. 63 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf613.56 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.02s. 0.50MB