เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-LPA

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 20 ต.ค. 63 หมวดหมู่ LPA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

หนังสือแจ้งผลคะแนน LPA ประจำปี 2563.pdf275.86 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-LPA

0.02s. 0.50MB