เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร,อบต.บ้านนา ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เลขที่ 999 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา
อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
66140

โทรศัพท์ 056-619822
โทรสาร 056-619822
อีเมล์ bannaphichit@gmail.com

0.02s. 0.50MB