เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
วันที่ 7 เมษายน 2564 ทางแกนนำอนามัยแม่และเด็กตำบลท่าบัว ได้ดำเนินกิจกรรมเตรียมตัวเป็นพ่อแม่คุณภาพโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน ปี2564 #กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
สขร เดือน มี.ค. 64อบต.บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประชุมประชาคมตำบลตามสัดส่วนระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
วันที่ 31 มีนาคม 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ได้เข้ารับการตรวจประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนฯอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงาน สรุป สขร.1 เดือนมีนาคม 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
สำรวจป้ายจัดเก็บภาษีอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ตัดแต่งกิ่งไม้อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ฉีดพ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออกอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
เก็บธงอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซ้อมแซมไฟรายทางหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ เดือนเมษายน 2564อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่องพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/13 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.24s. 0.50MB