เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รับมอบเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินจังหวัดสะอาด

แชร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบเกียรติบัตรให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมีให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจำปี พ.ศ.2563


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB