เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ส่งนำ้หมู่ที่ 10

แชร์

วันที่ 3 มกราคม 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามอบหมายให้งานป้องกันบรรเทาสารณภัยออกส่งน้ำหมู่ที่ 10 บ้านหล่ายหนองหมี ตามคำร้องขอ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB