เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ

แชร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรียนเชิญคณะกรรมการอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนบรรลุวัตถุประสงค์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB