เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ส่งน้ำประปาหมู่ที่ 10 และจุดคัดกรองโควิด

แชร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามอบหมายให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยออกส่งนำ้ประปาหมู่ที่ 10 และออกส่งนำ้ ณ จุดบริการคัดกรองโควิด ตามคำร้องขอ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB