เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ปี2564

แชร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรียนเชิญสมาชิกและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB