เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

วางท่อระบายนำ้หมู่ที่ 10

แชร์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนนำบลบ้านนาปฎิบัติหน้าที่นายกมอบหมายให้พนักงานนำรถตักหน้าขุดหลังและรถกระเช้าขุดวางท่อระบายนำ้ หมู่ที่ 10 บ้านหลายหนองหมี


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB