เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่องพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ

แชร์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา.โรงพยาบาลวชิรบารมี,ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านนา,วัดส่งเสริมสุขภาพ(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดพระ อสว.) และโรงเรียนวัดโนนสะเดาจัดทำบันทึกความร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่องพื้นท่ีต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB