เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerace คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

นำโดยนายการวิระ อ่อนศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อรณรงค์ และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB