เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขับเคลื่อนกิจกรรมจัดทำ "ธนาคารนำ้ใตดิน"

แชร์

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบบบ้านนา,ผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดทำ"ธนาคารนำ้ใต้ดิน"เพื่อเป็นต้นแบบให้ราษฎรดำเนินการและเล็งเห็นความสำคัญ ขอเรียนเชิญประชาชนร่วมขับเคลื่อนดำเนินโครงการโดยนำหลักวิธีการดำเนินการที่บ้านหรือที่ทำกินได้ต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB