เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกายกลุ่มวัยเรียน

แชร์

วันที่ 18 กันยายน 2562 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาร่วมเป็นประธานการอบรม"โครงการพัฒนาสุขภาพจิตและสุขภาพกายกลุ่มวัยเรียน ตำบลบ้านนาโดยใช้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา"เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตในสังคมโดยใช้หลักคำสังสอนทางพระพุทธศาสนา


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB