เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

แชร์

วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรียนเชิญสมาชิกและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินเหลื่อมปีโดยที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2562 และขออนุมัติขยายเวลาเบิกเงินปีงบประมาณ 2561


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB