เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมประชาคมจัดทำร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์

แชร์

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามอบหมายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB