เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม บวร ร่วมใจ รักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ตำข้าวเม่า กวนข้าวกระยาสารท

แชร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเข้าร่วมกิจกรรม บวร ร่วมใจ รักษ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ตำข้าวเม่า กวนข้าวกระยาสารท ณ.สุนทรเกษตราราม(วัดปลวกสูง) โดยความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งทางวัดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ยังไม่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้ลูกหลานได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนจัดได้จัดงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับรู้ รักษ์และสานต่อสิ่งที่ดีงามต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB