เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ปรับปรุงซ่อมแซมของเด็กเล่น

แชร์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาปฏิบัติหน้าที่นายกมอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนานำเครื่องเล่นในศูนย์เด็กเล็กมาปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับเด็กๆ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB