เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมหารือพิธีส่งมอบพระราชทาน

แชร์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรียนเชิญสมาชิกและกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมหารือพิธีส่งมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อหาแนวทางจัดพิธีการดังกล่าว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB