เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน กรณีิพิเศษ

แชร์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรียนเชิญพนักงานเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน กรณีพิเศษ เพื่อแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมพิธีส่งมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ดังกล่าว

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.50MB