เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

แชร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ร่วมกับสมาชิกอบต. ผู้นำชุมชน อสม.อพม.และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อตรวจเยี่ยมผู้ที่ยากไร้และได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด19


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB