เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดอง

แชร์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เข้าร่วมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประจำตำบล โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ณ จังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB