เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 80

แชร์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามอบหมายให้งานสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB