เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ติดตั้งป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

แชร์

วันที่ 9 กันยายน 2563 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนามอบหมายให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาติดตั้งป้าย เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร ให้ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย กับนางระยอง ต้นมิ่ง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB