เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ

แชร์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ที่เกิด ก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ต้องมาลง
ทะเบียน ที่ อปท.ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ใน เวลาราชการ เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60ปี บริบูรณ์ ในปึงบประมาณ 2564 ถ้าไม่มาลงทะเบียนตามกำหนดเวลา จะถือว่าไม่มีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพ ในงบประมาณ 2564
ส่วนรายเดิม ไม่ต้อง มา รับเงินต่อเนื่องได้เลย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.01s. 0.50MB