เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัย

แชร์

วันที่ 29 กันยายน 2563 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาปฏิบัติหน้าที่นายกมอบหมายให้งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝึกซ้อมแผน ระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โดยวิทยากรจากอบต.หนองหลุม,อบต.วังโมกข์และอบต.บึงบัว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB