เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อกระเทียมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

แชร์

จังหวัดพิิจิตร แจ้งว่า เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากภาวะราคากระเทียมที่ปรับตัวลดตำ่ลงเป็นผลสืบเนื่องจากปัญหาการนำเข้ากระเทียมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้การค้าส่งปลีกชะลอตัว การซื้อขายกระเทียมหยุดชะงัก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจึงประชาสัมพันธ์ประชาชนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทร.0 5311 2659 - 61 หรือ E-Mail : chiangmai@dit.go.th


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB