เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ทำความสะอาดสถานที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสะเดา125 พ.ค. 63
ซ่อมแซมไฟรายทาง หมู่ที่ 10125 พ.ค. 63
ส่งน้ำหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10125 พ.ค. 63
ส่งน้ำหมู่ที่ 10124 พ.ค. 63
รถเก๋งชนรถไถนาทางการเกษตร122 พ.ค. 63
ซ่อมแซมไฟรายทางหมู่ที่ 12122 พ.ค. 63
รับมอบถุงยังชีพ122 พ.ค. 63
ลงพื้นที่ร่วมกับอบจ.พิจิตรล้างวัด121 พ.ค. 63
ทาสีศูนย์เด็กเล็กบ้านนา121 พ.ค. 63
กิจกรรมตรวจวัดไข้ร่วมกับนายอำเภอวชิรบารมี121 พ.ค. 63
ส่งนำ้หมู่ที่ 10120 พ.ค. 63
พระราชดำรัส119 พ.ค. 63
สำรวจบ้านผู้ยากไร้หมู่ที่ 14118 พ.ค. 63
ซ่อมไฟรายทางหมู่ที่ 2118 พ.ค. 63
ลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์118 พ.ค. 63
มอบสิ่งของใส่ตู้ปันสุข118 พ.ค. 63
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาลงตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้116 พ.ค. 63
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค115 พ.ค. 63
ตู้แบ่งปันความสุข215 พ.ค. 63
ลงพื้นที่คัดกรองวัดไข้214 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/25 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB