เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านเกษตร19 ต.ค. 63
อุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำ19 ต.ค. 63
ซ่อมแซมไฟรายทางหมู่ที่718 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมธิการ เรื่อง การพัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน18 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์นำ้ฤดูฝนลุ่มนำ้เจ้าพระยา ปี 256318 ต.ค. 63
เปลี่ยงยางรถกระเช้า17 ต.ค. 63
ล้างอาคารสำนักงานอำเภอวชิรบารมี17 ต.ค. 63
อุบัติเหตุรถชนหมู่ที่ 726 ต.ค. 63
ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 และส่งนำ้้หมู่ที่ 1016 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อกระเทียมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่705 ต.ค. 63
ซ่อมไฟรายทางหมู่ที่ 1415 ต.ค. 63
อุบัติเหตุรถยนต์ชนพลิกควำ่82 ต.ค. 63
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสถขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร82 ต.ค. 63
ซ่อมแซมไฟรายทางและติดตั้งไฟรายทาง หมู่ที่ 13 632 ต.ค. 63
ติดตั้งไฟรายทาง หมู่ที่ 2,4,8,1571 ต.ค. 63
โครงการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัย529 ก.ย. 63
โครงการคัดแยกขยะ1228 ก.ย. 63
ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ1528 ก.ย. 63
ประชุมโครงการประชุม​ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน​นโยบายของรัฐบาล1023 ก.ย. 63
ฝึกสมรรถภาพร่างกาย1223 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/36 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB