เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
สำรวจป้ายจัดเก็บภาษี3331 มี.ค. 64
ตัดแต่งกิ่งไม้2731 มี.ค. 64
ฉีดพ่นยาป้องกันโรคไข้เลือดออก2731 มี.ค. 64
เก็บธง2631 มี.ค. 64
ซ้อมแซมไฟรายทางหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 112531 มี.ค. 64
ร่วมมือในการบริการสาธารณะ เรื่องพื้นที่ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ930 มี.ค. 64
เยี่ยมชมงานเปิดโลกวิชาการ930 มี.ค. 64
เก็บธง930 มี.ค. 64
มอบถังขยะ1030 มี.ค. 64
ประชุมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต830 มี.ค. 64
เตรียมรับเสด็จ729 มี.ค. 64
ติดตั้งป้ายศูนย์ยุติธรรม729 มี.ค. 64
รดนำ้สนามหญ้าและส่งน้ำหมู่ที่ 11829 มี.ค. 64
รับมอบป้ายยุติธรรมจังหวัดพิจิตร829 มี.ค. 64
โครงการจิตอาสาพระราชทาน825 มี.ค. 64
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า723 มี.ค. 64
จัดทำป้ายความปลอดภัย722 มี.ค. 64
ตัดแต่งกิ่งไม้822 มี.ค. 64
ติดตั้งป้ายและธง718 มี.ค. 64
สร้างเครื่องเล่นศูนย์เด็กเล็ก718 มี.ค. 64
ลำดับที่ 1-20 | 1/49 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB