เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย396 ม.ค. 64
ประกาศ แผนจัดเก็บภาษีรายได้ ปี 2564 5622 ต.ค. 63
หน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีป้าย1055 มี.ค. 63
จัดเก็บรายได้และกองช่างออกสำรวจภาษีป้าย13825 ก.พ. 63
สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอำนาจหน้าที่14631 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1407 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการชำระภาษี436 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB