เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมประชาคมแผนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ปี 2563 ครั้งที่ 14013 ก.พ. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา7410 ต.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนร่างแผนดำเนินงานปี 25637810 ต.ค. 62
ติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2562643 ต.ค. 62
ประชุมทบทวนแผน804 ก.ค. 62
สนับสนุนประชุมรับร่างแผน914 ก.ค. 62
ประชุมคณะพัฒนาแผนฯ ]814 ก.ค. 62
ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผน844 ก.ค. 62
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 4804 ก.ค. 62
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565)7813 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่องสัดส่วนการประชาคมหมู่บ้าน 5518 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB