เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา3510 ต.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนร่างแผนดำเนินงานปี 25633310 ต.ค. 62
ติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2562293 ต.ค. 62
ประชุมทบทวนแผน394 ก.ค. 62
สนับสนุนประชุมรับร่างแผน324 ก.ค. 62
ประชุมคณะพัฒนาแผนฯ ]344 ก.ค. 62
ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผน434 ก.ค. 62
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 4384 ก.ค. 62
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565)3213 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่องสัดส่วนการประชาคมหมู่บ้าน 2118 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB