เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมคณะกรรมการติดตาม238 ต.ค. 63
ประชุมคณะสนับสนุนฯ288 ต.ค. 63
ประชุมประชาคมแผนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ปี 2563 ครั้งที่ 16613 ก.พ. 63
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา10010 ต.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนร่างแผนดำเนินงานปี 256310310 ต.ค. 62
ติดตามประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ 2562863 ต.ค. 62
ประชุมทบทวนแผน1014 ก.ค. 62
สนับสนุนประชุมรับร่างแผน1154 ก.ค. 62
ประชุมคณะพัฒนาแผนฯ ]1064 ก.ค. 62
ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผน1124 ก.ค. 62
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม ฉบับที่ 41044 ก.ค. 62
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561 - 2565)10313 มิ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาเรื่องสัดส่วนการประชาคมหมู่บ้าน 7318 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB