เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กีฬาอบต.บ้านนาสัมพันธ์92 ก.พ. 63
กีฬาอบต.บ้านนาสัมพันธ์111 ก.พ. 63
เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา931 ม.ค. 63
ประชุมพนักงาน ประจำเดือน มกราคม 25631031 ม.ค. 63
ประชุมสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวชิรบารมี1331 ม.ค. 63
จัดพิธีบวงสรวงตังศาลพระพรหม พระภูมิและศาลตายาย9030 ม.ค. 63
รับสมัครเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา1127 ม.ค. 63
ย้ายป้ายจัดนิทรรศการ926 ม.ค. 63
ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป824 ม.ค. 63
ดับไฟไหม้ทุ่ง622 ม.ค. 63
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร และสมโภชเมืองพิจิตร1321 ม.ค. 63
ประชุมเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน720 ม.ค. 63
ควบคุมการเผาไหม้กอไผ่818 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563816 ม.ค. 63
เชิญชวนโครงการแข่งขันกีฬา ปี 2563815 ม.ค. 63
กองช่างซ่อมไฟรายทางหมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 7615 ม.ค. 63
ประชุมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึี่งพิง614 ม.ค. 63
กองช่างออกวัดถนนหมู่ที่ 12913 ม.ค. 63
วัดถนนของบประมาณ2513 ม.ค. 63
“วันดินโลก” จากพระราชา จอมปราชญ์แห่งดิน2213 ม.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/22 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB