เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน ธันวาคม824 ธ.ค. 63
ประชุมสภา ประจำเดือน ธันวาคม 256394 ธ.ค. 63
ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล2810 พ.ย. 63
ประชุมสภา ประจำเดือน พฤศจิกายน184 พ.ย. 63
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี25632528 ต.ค. 63
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 25631815 ต.ค. 63
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 256310928 ก.ย. 63
ประชุมสภา ประจำเดือน กันยายน388 ก.ย. 63
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 256333925 ส.ค. 63
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2563297 ส.ค. 63
ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม2615 ก.ค. 63
ประชุมสภา ประจำเดือน กรกฎาคม259 ก.ค. 63
ประชุมอาสาสมัครป้องกันพลเรือน4018 มิ.ย. 63
ประชุมสภาประจำเดือน มิถุนายน 25632717 มิ.ย. 63
ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน มิถุนายน4911 มิ.ย. 63
ประชุมพนักงานทั่วไป ประจำเดือน เมษายน 25634524 เม.ย. 63
ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน เมษายน 25634921 เม.ย. 63
ตอนรับคณะนิเทศติดตามประเมินผลแผนป้องกัน6226 ก.พ. 63
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี25635625 ก.พ. 63
ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563574 ก.พ. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.75MB