เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ตอนรับคณะนิเทศติดตามประเมินผลแผนป้องกัน1026 ก.พ. 63
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี2563925 ก.พ. 63
ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256394 ก.พ. 63
ประชุมประจำสภา เดือน กุมภาพันธ์ 2563104 ก.พ. 63
ประชุมพนักงาน ประจำเดือน มกราคม 25632131 ม.ค. 63
ประชุมประจำสภา เดือน มกราคม 2563326 ม.ค. 63
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน กรณีิพิเศษ6827 พ.ย. 62
ประชุมประจำเดือนสภา เดือน พฤศจิกายน294 พ.ย. 62
ประชุมประจำเดือนพนักงาน เดือน ตุลาคม3329 ต.ค. 62
ประชุมประจำสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 25623822 ต.ค. 62
ประชุมประจำเดือนพนักงาน เดือน ตุลาคม 2510 ต.ค. 62
ประชุมประจำเดือนสภา ประจำเดือนตุลาคม393 ต.ค. 62
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม111 ต.ค. 62
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 15225 ก.ย. 62
ประชุมประจำเดือนพนักงานเดือนกันยายน3424 ก.ย. 62
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 23628 ส.ค. 62
ประชุมสมัยสมัญสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 14215 ส.ค. 62
ประชุมประจำเดือนสภา เดือน สิงหาคม695 ส.ค. 62
ประชุมประจำเดือนพนักงานอบต. เดือน สิงหาคม502 ส.ค. 62
สวดมนต์เข้าวัด 476 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB