เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
ประชุมอาสาสมัครป้องกันพลเรือน518 มิ.ย. 63
ประชุมสภาประจำเดือน มิถุนายน 2563417 มิ.ย. 63
ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน มิถุนายน1511 มิ.ย. 63
ประชุมพนักงานทั่วไป ประจำเดือน เมษายน 25632124 เม.ย. 63
ประชุมข้าราชการ ประจำเดือน เมษายน 25632121 เม.ย. 63
ตอนรับคณะนิเทศติดตามประเมินผลแผนป้องกัน3426 ก.พ. 63
ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ปี25633225 ก.พ. 63
ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563314 ก.พ. 63
ประชุมประจำสภา เดือน กุมภาพันธ์ 2563324 ก.พ. 63
ประชุมพนักงาน ประจำเดือน มกราคม 25634831 ม.ค. 63
ประชุมประจำสภา เดือน มกราคม 2563556 ม.ค. 63
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน กรณีิพิเศษ9127 พ.ย. 62
ประชุมประจำเดือนสภา เดือน พฤศจิกายน524 พ.ย. 62
ประชุมประจำเดือนพนักงาน เดือน ตุลาคม5329 ต.ค. 62
ประชุมประจำสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 25626122 ต.ค. 62
ประชุมประจำเดือนพนักงาน เดือน ตุลาคม 4510 ต.ค. 62
ประชุมประจำเดือนสภา ประจำเดือนตุลาคม613 ต.ค. 62
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ451 ต.ค. 62
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม421 ต.ค. 62
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง741 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB