เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ประกาศต่างๆ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่องนโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน830 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง มาตรการป้องกันให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ1018 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนาเรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ918 มิ.ย. 63
พระราชกฤษฎีกา ตั้งอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร1416 มิ.ย. 63
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอวชิรบารมี1016 มิ.ย. 63
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล1016 มิ.ย. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน พ.ค.112 พ.ค. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน มี.ค.12 มี.ค. 63
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน ม.ค.19 ม.ค. 63
ประกาศเจตจำนง ปี 256391 พ.ย. 62
ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม391 ต.ค. 62
ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารและประกาศมาตรฐานและความเป็นธรรม ปีงบประมาณ 2562432 พ.ย. 61
ประกาศอบต.บ้านนา เรื่อง นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล1626 มิ.ย. 60
ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB