เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายการวิระ อ่อนศรี

  ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.บ้านนา

  0973619152

 • -ว่าง-

  รองนายก

 • -ว่าง-

  รองนายก

 • -ว่าง-

  เลขานุการนายก0.02s. 0.50MB