เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

การดำเเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 8 ส.ค. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาบุคลากร โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

แผนอัตรากำลัง_3_ปี.pdf895.91 KB
ภาคผนวกแผนอัตรากำลัง_3_ปี.pdf1.36 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาบุคลากร

0.02s. 0.50MB