เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 7 พ.ค. 56 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 12 ชุด

1_ปกและส่วนที่_1.pdf749.42 KB
2_ส่วนที่_2_ข้อ_1และ2.pdf760.48 KB
3_ส่วนที่_2_ข้อ_3.pdf1.16 MB
4_ส่วนที่_2_ข้อ_4_-7.pdf937.78 KB
5_รายระเอียดรายจ่ายตามแผนงาน_ด้านบริหารงานทั่วไป_ส่วนที่1.pdf898.99 KB
6_รายระเอียดรายจ่ายตามแผนงาน_ด้านบริหารงานทั่วไป_ส่วนที่2.pdf872.09 KB
7_รายระเอียดรายจ่ายตามแผนงาน_ด้านบริหารงานทั่วไป_ส่วนที่3.pdf973.41 KB
8_รายระเอียดรายจ่ายตามแผนงาน_ด้านบริการชุมชนและสังคม_ส่วนที่1.pdf675.86 KB
9_รายระเอียดรายจ่ายตามแผนงาน_ด้านบริการชุมชนและสังคม_ส่วนที่_2.pdf958.34 KB
10_รายระเอียดรายจ่ายตามแผนงาน_ด้านบริการชุมชนและสังคม_ส่วนที่3.pdf1.03 MB
11_รายระเอียดรายจ่ายตามแผนงาน_ด้านบริการชุมชนและสังคม_ส่วนที่4.pdf881.51 KB
12_รายระเอียดรายจ่ายตามแผนงาน_ด้านงบกลาง_และรายจ่ายตามแผน.pdf491.06 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

0.01s. 0.50MB