เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 7 พ.ค. 56 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 12 ชุด

ข้อบัญญัติส่วนที่_1.pdf935.21 KB
ข้อบัญญัติส่วนที่_2.pdf1.18 MB
ข้อบัญญัติส่วนที่_3.pdf1.30 MB
ข้อบัญญัติส่วนที่_4.pdf2.96 MB
ภาคผนวก_แผน_1.pdf881.07 KB
ภาคผนวกแผน_2.pdf714.52 KB
ภาคผนวกมาตรฐาน_3.pdf3.52 MB
ภาคผนวกปร1.pdf571.31 KB
ภาคผนวกปร.2.pdf846.36 KB
ภาคผนวก_แปรญัตติ.pdf5.80 MB
ภาคผนวก_สมัย_3_ครั้งที่_1.pdf630.40 KB
ภาคผนวก_สมัย_3_ครั้งที่_2.pdf8.62 MB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

0.02s. 0.50MB