เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

วันที่ 14 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 9 ชุด

1 ปกนอกแผนฯ.pdf632.71 KB
2 คำนำ-สารบัญ.pdf124.21 KB
3 ส่วนที่ 1 (1-18).pdf948.12 KB
4 ส่วนที่ 2 (19-42).pdf778.30 KB
5 ส่วนที่ 3 (43-45).pdf62.28 KB
6 ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา.pdf106.81 KB
7 รวมแผน 5 ปี.pdf2.01 MB
8.ส่วนที่ 4.pdf114.17 KB
ประกาศแผน 61-65.pdf510.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.02s. 0.50MB