เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

วันที่ 1 ต.ค. 62 หมวดหมู่ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 15 ชุด

1 ข้อมูลทั่วไป.pdf80.50 KB
2 คำแถลง.pdf44.93 KB
3 คำแถลงงบประมาณ.pdf121.21 KB
4 ตารางคำแถลงงบประมาณรายรับ.pdf114.56 KB
5 ตารางคำแถลงงบประมาณรายจ่าย.pdf69.24 KB
6 บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf87.49 KB
7 แบ่งตามด้าน.pdf109.08 KB
8 แบ่งตามแผนงาน.pdf128.38 KB
9 คำแถลงทุกแผน.pdf126.32 KB
10 ประมาณการรายรับ.pdf144.82 KB
11 รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf146.54 KB
12 ประมาณการรายจ่าย.pdf404.97 KB
13 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf459.49 KB
14 ข้อบัญญัติงบประมาณ.pdf210.08 KB
15 ประกาศข้อบัญญัติ.pdf56.46 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

0.02s. 0.50MB