เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564142
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564141
คู่มือมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อนปี 25631146
แผนการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในปี256334193
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้วที่ 1/25637200
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25633102
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 25631120
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1198
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256315127
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 25632500
การดำเเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล292
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี9123
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1380
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี2177
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2124
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 25622222
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล194
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 25611109
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 2107
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล158

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB