เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อนปี 25631117
แผนการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในปี256332483
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้วที่ 1/25637103
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563383
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2563191
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1181
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25631581
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 25632437
การดำเเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล273
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี986
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1350
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี2152
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2103
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 25622180
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล178
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 2561189
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 280
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล127
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี 2560-2562 (ฉบับเพิ่มเติม)174
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256212142

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB