เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อนปี 2563152
แผนการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในปี2563375
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้วที่ 1/2563746
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563368
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2563179
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1172
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25631565
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 25632181
การดำเเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล264
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี965
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1338
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี2103
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน172
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 2562296
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล166
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 2561164
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 267
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล114
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี 2560-2562 (ฉบับเพิ่มเติม)160
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25621293

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB