เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อนปี 2563151
แผนการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในปี2563375
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 25632175
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี2100
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน172
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 2562293
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 2561164

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB