เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564110
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564174
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564187
คู่มือมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อนปี 25631203
แผนการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในปี256334613
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้วที่ 1/25637297
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25633137
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 25631160
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล11129
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256315174
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 25632626
การดำเเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2126
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี9166
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 13116
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี2264
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2167
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 25622268
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1123
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 25611153
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 2148

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB