เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564117
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564110
คู่มือมาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อนปี 25631131
แผนการประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายในปี256333593
แผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้วที่ 1/25637149
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563388
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 25631101
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1186
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256315102
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 25632464
การดำเเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล279
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี9103
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1363
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี2158
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2112
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 25622207
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล183
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 2561198
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 291
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล135

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB