เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563324
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2563135
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 2563215
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 25631622
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี927
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 1314
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี 2560-2562 (ฉบับเพิ่มเติม)127
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล124
การดำเเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล225
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล523
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25621245
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25611228
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี226
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 2561122
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบ 2562229
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน124
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 25621622
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561222
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 231
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี 2559-2561331

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB