เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ (3)529 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563622 เม.ย. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25631128 ม.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25626731 ต.ค. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 25638029 ต.ค. 62
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างทาง Para Asphaltic Concrete 326 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะจ้างโครงการซ่อมสร้างทาง Para Asphaltic Concrete516 ส.ค. 62
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562330 ก.ค. 62
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา224 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสะเดา42 พ.ค. 62
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562671 พ.ค. 62
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพารา423 เม.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กหนองสะเดา 9417 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกรดงาม-หนองหูช้าง-นิคม34 เม.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ้อมสร้างทางพาราแอสพาราแอสฟัลฯ 6813 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกรดงาม-หนองหูช้าง688 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพาราเอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต_สายกรดงาม-หนองหูช้าง5813 ก.พ. 52
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพารแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายบ้านกรดงาม-หนองหูช้าง6413 ก.พ. 52
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กหนองสะเดา4913 ก.พ. 52
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์4113 ก.พ. 52
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB