เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ (4)17 ต.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ (3)2729 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 25631522 เม.ย. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25631288 ม.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25628031 ต.ค. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 25639329 ต.ค. 62
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างทาง Para Asphaltic Concrete 1326 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะจ้างโครงการซ่อมสร้างทาง Para Asphaltic Concrete1416 ส.ค. 62
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25621030 ก.ค. 62
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา1124 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสะเดา112 พ.ค. 62
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562801 พ.ค. 62
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพารา1223 เม.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กหนองสะเดา 10317 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกรดงาม-หนองหูช้าง-นิคม144 เม.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ้อมสร้างทางพาราแอสพาราแอสฟัลฯ 7913 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกรดงาม-หนองหูช้าง818 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพาราเอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต_สายกรดงาม-หนองหูช้าง6713 ก.พ. 52
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพารแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายบ้านกรดงาม-หนองหูช้าง8013 ก.พ. 52
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กหนองสะเดา6013 ก.พ. 52
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB