เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ (1)5218 ม.ค. 64
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 25641330 ต.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ (4)807 ต.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ (3)7629 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 25636822 เม.ย. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25631748 ม.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 256212331 ต.ค. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 256314729 ต.ค. 62
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างทาง Para Asphaltic Concrete 5126 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะจ้างโครงการซ่อมสร้างทาง Para Asphaltic Concrete6016 ส.ค. 62
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25624930 ก.ค. 62
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา5524 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสะเดา522 พ.ค. 62
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 25621261 พ.ค. 62
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพารา4723 เม.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กหนองสะเดา 14817 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกรดงาม-หนองหูช้าง-นิคม514 เม.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ้อมสร้างทางพาราแอสพาราแอสฟัลฯ 12213 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกรดงาม-หนองหูช้าง1228 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพาราเอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต_สายกรดงาม-หนองหูช้าง10413 ก.พ. 52
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB