เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ (4)467 ต.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ (3)4829 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 25634222 เม.ย. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25631498 ม.ค. 63
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25629731 ต.ค. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 256311529 ต.ค. 62
สัญญาจ้างโครงการซ่อมสร้างทาง Para Asphaltic Concrete 3026 ส.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะจ้างโครงการซ่อมสร้างทาง Para Asphaltic Concrete3416 ส.ค. 62
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25622730 ก.ค. 62
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา2824 พ.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสะเดา272 พ.ค. 62
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562991 พ.ค. 62
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพารา2523 เม.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กหนองสะเดา 12017 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกรดงาม-หนองหูช้าง-นิคม304 เม.ย. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ้อมสร้างทางพาราแอสพาราแอสฟัลฯ 9713 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกรดงาม-หนองหูช้าง988 มี.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพาราเอสฟัลท์ต ิกคอนกรีต_สายกรดงาม-หนองหูช้าง8313 ก.พ. 52
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางพารแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต สายบ้านกรดงาม-หนองหูช้าง10313 ก.พ. 52
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กหนองสะเดา7613 ก.พ. 52
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB