เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเินินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562

วันที่ 28 ต.ค. 62 หมวดหมู่โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แชร์

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2562.pdf5.06 MB
รายละเอียดสรุปผลการประเมิน ITA ปี 2562.pdf1.29 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-

0.01s. 0.50MB