เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4120
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563143
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562134
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562146
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2561127

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB