เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการติดตามประเมินผลแผน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563143
รายงานการควบคุมภายในปี 25627108
รายงานผลการประเมินความเสี่ยง7103
รายงานติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562263
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 25601107
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 1 ไตรมาส 1-2 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ 2560 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2561)492
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2 ไตรมาส 3-4 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ 2561 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561)499
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ_รอบ_6_เดือนประจำปีงบ2561195
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนประจำปีงบ 25621100
รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี 2561195

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB