เมนูหลัก

บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

E-Service บริการประชาชนแบบออนไลน์

วันที่ 27 เม.ย. 64 หมวดหมู่ บริการแบบฟอร์มต่างๆ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แชร์

คลิกกรอกฟอร์มเพื่อขอรับบริการต่างๆ 

 

คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

https://docs.google.com/forms/d/1A2VW_XLH1l2lSW4hQXe3CzALBWn62iN1Pkm4XM1PF3s/edit?usp=sharing

 

คำขอตัดกิ่งต้นไม้ในพื้นที่ อบต.บ้านนา

https://docs.google.com/forms/d/1MSmEixQTyg4J62oRtsAWhbO_Csiw2tPKIl2qBSD01MU/edit?usp=sharing

 

ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ อบต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร

https://docs.google.com/forms/d/1DhfFBPAmRa1cHpXaIyUKjpsc6o2-KLZQid8cJe_w1kU/edit?usp=sharing

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-บริการแบบฟอร์มต่างๆ

0.02s. 0.50MB