เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563151
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2563146
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 1 ต.ค.62-31พ.ค.63149
ใบลาปี 2563146
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562130
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2562132
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งงาน185
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน153
คู่มือประชาชน258
คู่มือศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์156
แบบฟอร์มงานสำนักงานปลัด3111
แบบฟอร์มงานกองช่าง173
มาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงาน577
มาตรฐานการให้บริการ384

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB