เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563192
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2563186
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 1 ต.ค.62-31พ.ค.63195
ใบลาปี 2563185
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2562169
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2562167
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งงาน1832
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน189
คู่มือประชาชน2106
คู่มือศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์190
แบบฟอร์มงานสำนักงานปลัด3180
แบบฟอร์มงานกองช่าง1188
มาตรฐานการให้บริการและการปฏิบัติงาน5114
มาตรฐานการให้บริการ3124

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB